favicon

Na pirmiausia norit ją uždėti reikia ją turėti, jums reikia 16×16 dimencijų “.ico” paveikslėlio. Ikoną galima nusipaišyti su bet kokia ikonų redagavimo programa, tačiau pats paprasčiausias būdas nusipaišyti arba sugeneruoti ją iš paveikslėlio tiesiog internete.

  1. Taigi nueinam į http://www.rw-designer.com/online_icon_maker.php ir susikuriam ikoną
  2. Išsisaugom ją pavadinimu favicon.ico
  3. Ikonos failą įdedame į tinklapio root (public_html) direktoriją
  4. Į puslapio header dalį įterpiame html kodą <link rel=”shortcut icon” href=”/favicon.ico”>

Pavyzdys, kaip įterpti html kodą:

<html>
<head>
<title>Puslapio antraštė!</title>
<link rel=”shortcut icon” href=”/favicon.ico”>
</head>
<body>
Tuščia
</body>
</html>

Viskas, iškilo problemų? Rašykit.

Post Navigation