Keletas esminių komandų, dauguma iš jų turi ir papildomus nustatymus, kuriuos aptarsim veliau.

pwd (print working directory) – parodys, kuriame aplanke dabar esate ir kelią iki jo.
cd (Change Directory) – eiti į kitą aplanką.
cd .. – grįžti į aukštesnį katalogą.
ls (List files) – pateikia aplanko turinį.
vdir – pateikia aplanko turinį.
mkdir (make directory) – sukurti nauja aplanką.
rmdir (remove directory) – trinti aplanką.
rm (remove) – ištrinti nurodytą failą nurodyt failą.
cp (kopijuoti) – kopijuoti bylas ir aplankus.
mv (move) – perkelti bylą kitur.
find – ieškoti.
whereis – kelias iki failo

 

Jeigu įrašysim cd ir tada /abc tada sistema ieškos katalogo root direktorijoj.

Post Navigation