Shortcuts – klavišų kombinacijos, padedančios sutaupyti laiko, atlieka užduotis esančias įrankių juostoje. Taigi, keletas pagrindinių:

Ctrl + B – paryškina tekstą (Bold)

Ctrl + I – pasvirasis tekstas (Italic)

Ctrl + U – pabrauktas tekstas (Underline)

Ctrl + J – abipusis teksto lygiavimas (Justify)

Ctrl + E – centruoja tekstą (Center)

Ctrl + R – dešinysis lygiavimas (Align text right)

Ctrl + L – kairysis lygiavimas (Align text left)

Ctrl + = – indeksas apačioje (Subscript)

Ctrl + Shift + + -indeksas viršuje (Superscript)

Ctrl + F – ieškoti tekste (Find)

Ctrl + H – pakeisti žodį tekste (Replace)

Ctrl + S – išsaugoti (Save)

Ctrl + O – atidaryti naują dokumentą (Open)

Ctrl + K – priskirti interneto adresą tekstui (Insert Hyperlink)

Ctrl + P – spausdinti  (Print)

Ctrl + W – uždaryti dokumentą (Close)

Ctrl + Shift + F – atidaro šrifto nustatymų lentelę

Ctrl + Enter – perkelia žymeklį į naują lapą (Insert page break)

Teksto žymėjimo komandos:

Ctrl + A – pažymi visa tekstą (select all)

Ctrl + Shift + rodyklės – pažymi po žodį į kairę arba dešinę, priklauso nuo rodyklės

Shift + rodyklės – pažymi po raidę į kairę arba dešinę, priklauso nuo rodyklės

Pradžiai užteks, nesivaržykit komentaruose parašyti čia dar nepaminėtas, bet jūsų naudojamas komandas.

Post Navigation