O buvo taip…
Vieną dieną kai ką pajungiau prie kompiuterio, kai ką pabandžiau suinstaliuoti… Ir atrodo viskas buvo “Great success” kol… BOOM mirtį nešantis windows mėlynas ekranas nušvietė mano didelius apvalainus akinius. Ant galvos piestu pasistojo vienintelis likęs plaukas, iš rankų išskriejo BigMac’as ir nusirideno mano dideliu pilvu(bala nematė jo, visada perku po du). Tolesnių įvykių sekos atkurti nepavyksta dėl šoko ir aptemusios sąmonės. Atsimenu tik tiek, jog vėl įjungus kompiuterį kažkas buvo nebe taip… Akinių valymas ir ekrano daužymas buvusio “status quo” neatstatė…

Po dozės nikotino ir kofeino nusprendžiau,,, kad reikia suvalgyti likusį BigMac’ą.

Po dozės nikotino, kofeino ir cholesterolio į galvą smogė siaubinga realybė. Fontai! Šriftai! Dauguma jų transformavosi lyg palijus radioaktyviam lietui. Vieni pasviro, kiti pastorėjo treti… na treti liko savo vietoj.

Kadangi Bill Gates į mano skambučius neatsakinėja, teko pagalbos klaustis pas jaunuolį Google(vos 15m gi). Taigi nevyniojam teksto į vatą(a?) ir rašom kaip pataisyti windows 7 šriftų problemą.

Susikuriam .txt failiuką ir nukopijuojam ši tekstą:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
“Arial (TrueType)”=”arial.ttf”
“Arial Italic (TrueType)”=”ariali.ttf”
“Arial Bold (TrueType)”=”arialbd.ttf”
“Arial Bold Italic (TrueType)”=”arialbi.ttf”
“Batang & BatangChe & Gungsuh & GungsuhChe (TrueType)”=”batang.ttc”
“Courier New (TrueType)”=”cour.ttf”
“Courier New Italic (TrueType)”=”couri.ttf”
“Courier New Bold (TrueType)”=”courbd.ttf”
“Courier New Bold Italic (TrueType)”=”courbi.ttf”
“DaunPenh (TrueType)”=”daunpenh.ttf”
“DokChampa (TrueType)”=”dokchamp.ttf”
“Estrangelo Edessa (TrueType)”=”estre.ttf”
“Euphemia (TrueType)”=”euphemia.ttf”
“Gautami (TrueType)”=”gautami.ttf”
“Gautami Bold (TrueType)”=”gautamib.ttf”
“Vani (TrueType)”=”Vani.ttf”
“Vani Bold (TrueType)”=”Vanib.ttf”
“Gulim & GulimChe & Dotum & DotumChe (TrueType)”=”gulim.ttc”
“Impact (TrueType)”=”impact.ttf”
“Iskoola Pota (TrueType)”=”iskpota.ttf”
“Iskoola Pota Bold (TrueType)”=”iskpotab.ttf”
“Kalinga (TrueType)”=”kalinga.ttf”
“Kalinga Bold (TrueType)”=”kalingab.ttf”
“Kartika (TrueType)”=”kartika.ttf”
“Kartika Bold (TrueType)”=”kartikab.ttf”
“Khmer UI (TrueType)”=”khmerui.ttf”
“Khmer UI Bold (TrueType)”=”khmeruib.ttf”
“Lao UI (TrueType)”=”Laoui.ttf”
“Lao UI Bold (TrueType)”=”Laouib.ttf”
“Latha (TrueType)”=”latha.ttf”
“Latha Bold (TrueType)”=”lathab.ttf”
“Lucida Console (TrueType)”=”lucon.TTF”
“Malgun Gothic (TrueType)”=”malgun.ttf”
“Malgun Gothic Bold (TrueType)”=”malgunbd.ttf”
“Mangal (TrueType)”=”mangal.ttf”
“Mangal Bold (TrueType)”=”mangalb.ttf”
“Meiryo & Meiryo Italic & Meiryo UI & Meiryo UI Italic (TrueType)”=”meiryo.ttc”
“Meiryo Bold & Meiryo Bold Italic & Meiryo UI Bold & Meiryo UI Bold Italic (TrueType)”=”meiryob.ttc”
“Microsoft Himalaya (TrueType)”=”himalaya.ttf”
“Microsoft JhengHei (TrueType)”=”msjh.ttf”
“Microsoft JhengHei Bold (TrueType)”=”msjhbd.ttf”
“Microsoft YaHei (TrueType)”=”msyh.ttf”
“Microsoft YaHei Bold (TrueType)”=”msyhbd.ttf”
“MingLiU & PMingLiU & MingLiU_HKSCS (TrueType)”=”mingliu.ttc”
“MingLiU-ExtB & PMingLiU-ExtB & MingLiU_HKSCS-ExtB (TrueType)”=”mingliub.ttc”
“Mongolian Baiti (TrueType)”=”monbaiti.ttf”
“MS Gothic & MS PGothic & MS UI Gothic (TrueType)”=”msgothic.ttc”
“MS Mincho & MS PMincho (TrueType)”=”msmincho.ttc”
“MV Boli (TrueType)”=”mvboli.ttf”
“Microsoft New Tai Lue (TrueType)”=”ntailu.ttf”
“Microsoft New Tai Lue Bold (TrueType)”=”ntailub.ttf”
“Nyala (TrueType)”=”nyala.TTF”
“Microsoft PhagsPa (TrueType)”=”phagspa.ttf”
“Microsoft PhagsPa Bold (TrueType)”=”phagspab.ttf”
“Plantagenet Cherokee (TrueType)”=”plantc.ttf”
“Raavi (TrueType)”=”raavi.ttf”
“Raavi Bold (TrueType)”=”raavib.ttf”
“Segoe Script (TrueType)”=”segoesc.ttf”
“Segoe Script Bold (TrueType)”=”segoescb.ttf”
“Segoe UI (TrueType)”=”segoeui.ttf”
“Segoe UI Bold (TrueType)”=”segoeuib.ttf”
“Segoe UI Italic (TrueType)”=”segoeuii.ttf”
“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=”segoeuiz.ttf”
“Segoe UI Semibold (TrueType)”=”seguisb.ttf”
“Segoe UI Light (TrueType)”=”segoeuil.ttf”
“Segoe UI Symbol (TrueType)”=”seguisym.ttf”
“Shruti (TrueType)”=”shruti.ttf”
“Shruti Bold (TrueType)”=”shrutib.ttf”
“SimSun & NSimSun (TrueType)”=”simsun.ttc”
“SimSun-ExtB (TrueType)”=”simsunb.ttf”
“Sylfaen (TrueType)”=”sylfaen.ttf”
“Microsoft Tai Le (TrueType)”=”taile.ttf”
“Microsoft Tai Le Bold (TrueType)”=”taileb.ttf”
“Times New Roman (TrueType)”=”times.ttf”
“Times New Roman Italic (TrueType)”=”timesi.ttf”
“Times New Roman Bold (TrueType)”=”timesbd.ttf”
“Times New Roman Bold Italic (TrueType)”=”timesbi.ttf”
“Tunga (TrueType)”=”tunga.ttf”
“Tunga Bold (TrueType)”=”tungab.ttf”
“Vrinda (TrueType)”=”vrinda.ttf”
“Vrinda Bold (TrueType)”=”vrindab.ttf”
“Shonar Bangla (TrueType)”=”Shonar.ttf”
“Shonar Bangla Bold (TrueType)”=”Shonarb.ttf”
“Microsoft Yi Baiti (TrueType)”=”msyi.ttf”
“Tahoma (TrueType)”=”tahoma.ttf”
“Tahoma Bold (TrueType)”=”tahomabd.ttf”
“Microsoft Sans Serif (TrueType)”=”micross.ttf”
“Angsana New (TrueType)”=”angsa.ttf”
“Angsana New Italic (TrueType)”=”angsai.ttf”
“Angsana New Bold (TrueType)”=”angsab.ttf”
“Angsana New Bold Italic (TrueType)”=”angsaz.ttf”
“Aparajita (TrueType)”=”aparaj.ttf”
“Aparajita Bold (TrueType)”=”aparajb.ttf”
“Aparajita Bold Italic(TrueType)”=”aparajbi.ttf”
“Aparajita Italic (TrueType)”=”aparaji.ttf”
“Cordia New (TrueType)”=”cordia.ttf”
“Cordia New Italic (TrueType)”=”cordiai.ttf”
“Cordia New Bold (TrueType)”=”cordiab.ttf”
“Cordia New Bold Italic (TrueType)”=”cordiaz.ttf”
“Ebrima (TrueType)”=”ebrima.ttf”
“Ebrima Bold (TrueType)”=”ebrimabd.ttf”
“Gisha (TrueType)”=”gisha.ttf”
“Gisha Bold (TrueType)”=”gishabd.ttf”
“Kokila (TrueType)”=”kokila.ttf”
“Kokila Bold (TrueType)”=”kokilab.ttf”
“Kokila Bold Italic(TrueType)”=”kokilabi.ttf”
“Kokila Italic (TrueType)”=”kokilai.ttf”
“Leelawadee (TrueType)”=”leelawad.ttf”
“Leelawadee Bold (TrueType)”=”leelawdb.ttf”
“Microsoft Uighur (TrueType)”=”msuighur.ttf”
“MoolBoran (TrueType)”=”moolbor.ttf”
“Symbol (TrueType)”=”symbol.ttf”
“Utsaah (TrueType)”=”utsaah.ttf”
“Utsaah Bold (TrueType)”=”utsaahb.ttf”
“Utsaah Bold Italic(TrueType)”=”utsaahbi.ttf”
“Utsaah Italic (TrueType)”=”utsaahi.ttf”
“Vijaya (TrueType)”=”vijaya.ttf”
“Vijaya Bold (TrueType)”=”vijayab.ttf”
“Wingdings (TrueType)”=”wingding.ttf”
“Modern (All res)”=”modern.fon”
“Roman (All res)”=”roman.fon”
“Script (All res)”=”script.fon”
“Andalus (TrueType)”=”andlso.ttf”
“Arabic Typesetting (TrueType)”=”arabtype.ttf”
“Simplified Arabic (TrueType)”=”simpo.ttf”
“Simplified Arabic Bold (TrueType)”=”simpbdo.ttf”
“Simplified Arabic Fixed (TrueType)”=”simpfxo.ttf”
“Sakkal Majalla (TrueType)”=”majalla.ttf”
“Sakkal Majalla Bold (TrueType)”=”majallab.ttf”
“Traditional Arabic (TrueType)”=”trado.ttf”
“Traditional Arabic Bold (TrueType)”=”tradbdo.ttf”
“Aharoni Bold (TrueType)”=”ahronbd.ttf”
“David (TrueType)”=”david.ttf”
“David Bold (TrueType)”=”davidbd.ttf”
“FrankRuehl (TrueType)”=”frank.ttf”
“Levenim MT (TrueType)”=”lvnm.ttf”
“Levenim MT Bold (TrueType)”=”lvnmbd.ttf”
“Miriam (TrueType)”=”mriam.ttf”
“Miriam Fixed (TrueType)”=”mriamc.ttf”
“Narkisim (TrueType)”=”nrkis.ttf”
“Rod (TrueType)”=”rod.ttf”
“FangSong (TrueType)”=”simfang.ttf”
“SimHei (TrueType)”=”simhei.ttf”
“KaiTi (TrueType)”=”simkai.ttf”
“AngsanaUPC (TrueType)”=”angsau.ttf”
“AngsanaUPC Italic (TrueType)”=”angsaui.ttf”
“AngsanaUPC Bold (TrueType)”=”angsaub.ttf”
“AngsanaUPC Bold Italic (TrueType)”=”angsauz.ttf”
“Browallia New (TrueType)”=”browa.ttf”
“Browallia New Italic (TrueType)”=”browai.ttf”
“Browallia New Bold (TrueType)”=”browab.ttf”
“Browallia New Bold Italic (TrueType)”=”browaz.ttf”
“BrowalliaUPC (TrueType)”=”browau.ttf”
“BrowalliaUPC Italic (TrueType)”=”browaui.ttf”
“BrowalliaUPC Bold (TrueType)”=”browaub.ttf”
“BrowalliaUPC Bold Italic (TrueType)”=”browauz.ttf”
“CordiaUPC (TrueType)”=”CORDIAU.TTF”
“CordiaUPC Bold (TrueType)”=”CORDIAUB.TTF”
“CordiaUPC Bold Italic (TrueType)”=”CORDIAUZ.TTF”
“CordiaUPC Italic (TrueType)”=”CORDIAUI.TTF”
“DilleniaUPC (TrueType)”=”upcdl.ttf”
“DilleniaUPC Italic (TrueType)”=”upcdi.ttf”
“DilleniaUPC Bold (TrueType)”=”upcdb.ttf”
“DilleniaUPC Bold Italic (TrueType)”=”upcdbi.ttf”
“EucrosiaUPC (TrueType)”=”upcel.ttf”
“EucrosiaUPC Italic (TrueType)”=”upcei.ttf”
“EucrosiaUPC Bold (TrueType)”=”upceb.ttf”
“EucrosiaUPC Bold Italic (TrueType)”=”upcebi.ttf”
“FreesiaUPC (TrueType)”=”upcfl.ttf”
“FreesiaUPC Italic (TrueType)”=”upcfi.ttf”
“FreesiaUPC Bold (TrueType)”=”upcfb.ttf”
“FreesiaUPC Bold Italic (TrueType)”=”upcfbi.ttf”
“IrisUPC (TrueType)”=”upcil.ttf”
“IrisUPC Italic (TrueType)”=”upcii.ttf”
“IrisUPC Bold (TrueType)”=”upcib.ttf”
“IrisUPC Bold Italic (TrueType)”=”upcibi.ttf”
“JasmineUPC (TrueType)”=”upcjl.ttf”
“JasmineUPC Italic (TrueType)”=”upcji.ttf”
“JasmineUPC Bold (TrueType)”=”upcjb.ttf”
“JasmineUPC Bold Italic (TrueType)”=”upcjbi.ttf”
“KodchiangUPC (TrueType)”=”upckl.ttf”
“KodchiangUPC Italic (TrueType)”=”upcki.ttf”
“KodchiangUPC Bold (TrueType)”=”upckb.ttf”
“KodchiangUPC Bold Italic (TrueType)”=”upckbi.ttf”
“LilyUPC (TrueType)”=”upcll.ttf”
“LilyUPC Italic (TrueType)”=”upcli.ttf”
“LilyUPC Bold (TrueType)”=”upclb.ttf”
“LilyUPC Bold Italic (TrueType)”=”upclbi.ttf”
“DFKai-SB (TrueType)”=”kaiu.ttf”
“Lucida Sans Unicode (TrueType)”=”l_10646.ttf”
“Arial Black (TrueType)”=”ariblk.ttf”
“Calibri (TrueType)”=”calibri.ttf”
“Calibri Italic (TrueType)”=”calibrii.ttf”
“Calibri Bold (TrueType)”=”calibrib.ttf”
“Calibri Bold Italic (TrueType)”=”calibriz.ttf”
“Cambria & Cambria Math (TrueType)”=”cambria.ttc”
“Cambria Italic (TrueType)”=”cambriai.ttf”
“Cambria Bold (TrueType)”=”cambriab.ttf”
“Cambria Bold Italic (TrueType)”=”cambriaz.ttf”
“Candara (TrueType)”=”candara.ttf”
“Candara Italic (TrueType)”=”candarai.ttf”
“Candara Bold (TrueType)”=”candarab.ttf”
“Candara Bold Italic (TrueType)”=”candaraz.ttf”
“Comic Sans MS (TrueType)”=”comic.ttf”
“Comic Sans MS Bold (TrueType)”=”comicbd.ttf”
“Consolas (TrueType)”=”consola.ttf”
“Consolas Italic (TrueType)”=”consolai.ttf”
“Consolas Bold (TrueType)”=”consolab.ttf”
“Consolas Bold Italic (TrueType)”=”consolaz.ttf”
“Constantia (TrueType)”=”constan.ttf”
“Constantia Italic (TrueType)”=”constani.ttf”
“Constantia Bold (TrueType)”=”constanb.ttf”
“Constantia Bold Italic (TrueType)”=”constanz.ttf”
“Corbel (TrueType)”=”corbel.ttf”
“Corbel Italic (TrueType)”=”corbeli.ttf”
“Corbel Bold (TrueType)”=”corbelb.ttf”
“Corbel Bold Italic (TrueType)”=”corbelz.ttf”
“Franklin Gothic Medium (TrueType)”=”framd.ttf”
“Franklin Gothic Medium Italic (TrueType)”=”framdit.ttf”
“Gabriola (TrueType)”=”Gabriola.ttf”
“Georgia (TrueType)”=”georgia.ttf”
“Georgia Italic (TrueType)”=”georgiai.ttf”
“Georgia Bold (TrueType)”=”georgiab.ttf”
“Georgia Bold Italic (TrueType)”=”georgiaz.ttf”
“Palatino Linotype (TrueType)”=”pala.ttf”
“Palatino Linotype Italic (TrueType)”=”palai.ttf”
“Palatino Linotype Bold (TrueType)”=”palab.ttf”
“Palatino Linotype Bold Italic (TrueType)”=”palabi.ttf”
“Segoe Print (TrueType)”=”segoepr.ttf”
“Segoe Print Bold (TrueType)”=”segoeprb.ttf”
“Trebuchet MS (TrueType)”=”trebuc.ttf”
“Trebuchet MS Italic (TrueType)”=”trebucit.ttf”
“Trebuchet MS Bold (TrueType)”=”trebucbd.ttf”
“Trebuchet MS Bold Italic (TrueType)”=”trebucbi.ttf”
“Verdana (TrueType)”=”verdana.ttf”
“Verdana Italic (TrueType)”=”verdanai.ttf”
“Verdana Bold (TrueType)”=”verdanab.ttf”
“Verdana Bold Italic (TrueType)”=”verdanaz.ttf”
“Webdings (TrueType)”=”webdings.ttf”
“Courier 10,12,15″=”COURE.FON”
“MS Serif 8,10,12,14,18,24″=”SERIFE.FON”
“MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24″=”SSERIFE.FON”
“Small Fonts”=”SMALLE.FON”
“Small Fonts (120)”=”SMALLF.FON”

Išsaugojam, o failo pavadinimą iš .txt pakeičiam į .reg

Paklikinam ant sukurto failiuko, perkraunam kompiuterį ir viskas turėtų būt kaip seniau. Jeigu nežinot kas yra windows registras geriau paprašykit pagalbos to kas žino.

Via ffff

Post Navigation